divendres, de novembre 03, 2006

DRETS DE REPRODUCCIÓ

Aquest blog està sota una llicència de Creative Commons, que podeu consultar aquí.

Pel que fa a les fotografies, textos i d'altres obres de Tondo Rotondo procedents d'aquest blog, sou lliures de copiar, distribuir, comunicar públicament l'obra i fer-ne obres derivades.

Amb les condicions següents:
1.- Reconeixement. Heu de reconèixer els crèdits de l'obra, per exemple d'aquesta forma:


Web: Photo by Tondo Rotondo in
Connexions.
Imprès i altres: By Tondo Rotondo in Connexions [from Tarragona].


2.- Ús no comercial.

Ni que sigui a posteriori, sou pregats d'enviar un e-mail informant de què heu utilitzat el material a garrofer@gmail.com, per curiositat


FINALITATS COMERCIALS:

Per a utilitzar les fotografies, textos i d'altres obres de Tondo Rotondo amb finalitats comercials heu d'escriure prèviament un e-mail per tal de que us siguin cedits els drets de reproducció, si l'obra és de Tondo Rotondo.

Com funciona? Per exemple, si voleu utilitzar una fotografia de Tondo Rotondo en algún producte comercial, heu de comunicar-ho prèviament a garrofer@gmail.com indicant quina o quines fotografies us interessen i de quin producte es tracta. Els drets de reproducció poden cedir-se a raó de 30 euros per fotografia i, a partir de 5 fotografies: 20 euros unitat. Possibilitat de pagament en espècies a proposta de comprador.

En el cas de fotografies que generin dret d'imatge aquest -si s'escau- s'haurà de negociar amb el corresponet propietari.

Les fotografies se us faran arribar en format digital sense lletres incorporades via Photoshop.
Quan reutilitzeu o distribuïu l'obra, heu de deixar ben clar els termes de la llicència de l'obra.

Alguna d'aquestes condicions pot no aplicar-se si obteniu el permís del titular dels drets d'autor.