dimarts, de juliol 27, 2010

TEXT DE LA CAMBRA DELS COMUNS

Copio i enganxo el text extret d ela web del Parlament del Regne Unit. la solidaritat internacional va arribant poquet a poquet... La nostra pàtria sempre ha estat solidària arreu, ara és l'hora de rebre nosaltres la solidaritat, que bona falta ens fa.

509CATALAN STATUTE OF AUTONOMY14:7:10

Hywel Williams

Mr Elfyn Llwyd

Jonathan Edwards

Pete Wishart

Mr Angus Brendan MacNeil

Mr Mike Weir

* 9

Caroline LucasStewart HosieDr Eilidh Whiteford

That this House notes that more than one million people attended the 10 July 2010 protest in Barcelona in favour of proper powers for Catalonia; welcomes the continuing debate over the constitution of Catalonia; believes Catalonia to be a nation; recognises that independently organised votes on independence have shown a majority in favour; expresses concern that the democratic will of the people of Catalonia as shown in the 2006 referendum on the Statute of Autonomy should be over-ruled by the judiciary of Madrid in its ruling of June 2010; expresses further concern that future constitutional developments in Catalonia which take place with the support of the government and people of Catalonia may face judicial review by organisations which are not neutral or independent in this matter; and calls for the 2006 statute to be carried out in the form which was supported at the ballot box and that the residents of Catalonia should be allowed the right to determine democratically their own future.


Traducció:

Que aquesta Cambra observa que més d’un milió de persones han participat en la
manifestació del 10 juliol 2010 a Barcelona a favor dels drets reals de Catalunya;
es felicita el continuat debat sobre la Constitució de Catalunya; creu que Catalunya
és una nació; reconeix que votacions organitzades amb independència mostren una
majoria a favor de la independència; expressa preocupació perquè la voluntat
democràtica del poble de Catalunya mostrada pel referèndum de 2006 sobre l’Estatut
d’Autonomia ha estat violada per la justicia de Madrid en el seu fallo de juny
2010; expressa una preocupació addicional perquè futurs desenvolupaments
constitucionals pateixin retallades judicials d’organitzacions que no són neutrals o
independents en aquesta matèria; i crida perquè l’Estatut de 2006 s’apliqui tal com
s’ha votat a les urnes i perquè els residents de Catalunya puguin lliurement
determinar democràticament el seu propi futur.”