diumenge, de maig 17, 2009

ELLS? VIUEN

31 de març: Saura cessa Rafael Olmos com a director general de policía, arran de les pallisses i càrregues als estudiants.


8 de maig: Saura el torna a contractar, com a assessor. Les funcions que corresponen a aquest lloc de treball són les següents:

a) Assessorar al titular del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació sobre els projectes de seguretat que afectin diverses unitats directives de l’àmbit d’Interior del Departament.
b) Preparar la documentació que el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació tramita al Consell Tècnic en matèria de projectes transversals de seguretat.
c) Elaborar informes sobre les polítiques públiques i els plans i les actuacions del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació en matèria de seguretat.
d) Exercir qualsevol altra tasca que li sigui encomanada relacionada amb les anteriors.
Les retribucions d’aquest lloc de treball són les corresponents a un lloc de funcionari del grup A, nivell de destinació 30.2, complement específic de 40.964,88 euros anuals.


Ells viuen, naltrus treballem


Consulteu el DOGC i la notícia.

1 comentari:

UN ALTRE ANÒNIM, ha dit...

El Saura, es un poca vergonya, que l’haguessin tingut que fer fora del govern a petades, i no és que els altres ho facin millor, però aquest individu és un impresentable.